preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Spinut" Split

History - OS SPINUT

The elementary school “Spinut” (IX elementary school, later “Ruđer Bošković”) in Split began with its work in the academy year 1954/1955 in the same building with the experimental school, with the objective to become a training class of the higher pedagogical school, later the Pedagogic Academy and today the Faculty of Science and Mathematics, as well as the field of education.

Formed as a training class with a special status in respect to the choice of teaching personnel, it served as a didactic and pedagogical practicum for students of teaching studies. The traces of teachers’ collaborative work in this school, professors, students and pupils, are visible even today. The unforgettable teachers of this school are longtime external collaborators of the Faculty.

The building is specifically built in purpose of a school facility, functional for the vista of the school of that time. It is one of the rear schools that have a gymnasium, a school playground and an orderly environment. With multiple adaptations and adjustments to various pedagogical demands (special classes (1968), laboratory, photo cabinet, workshop for technical education (1964), central heating (1973), a full day stay (1975), library, isolation of the basement, regulation of the administrative tract, general reconstruction (1982), computerization (1993), etc.) the attempt to redact the space which would supply the organizational changes and create favorable conditions for effective work of pupils and teachers, was made.

The school acknowledges the historically social and educational heritage progressing, at the same time, in a creative and critical relationship towards inheritance, new approaches, concepts, solutions. With all the transformation of the current, it builds, overhauls new aspects of its organizing, actually creating conditions to be more effective, efficient in the sense of intensive changes. Through organizations, possibilities emerge and liberate new initiatives for creative and innovative pedagogical process.

With successive high results in social evaluation of work, the school has been awarded with the prestigious award of town Split, as well as one of the school employees (Mirja Dvornik). Demands and interests of children, as well as the wishes of parents seek replenishment, somewhat expansion and adjustment of the curriculum. In this organization, the school has respected these needs and thus consecutive award winning in multiple competitions, such as “Znanost mladima” in Math, Physics, Biology, Chemistry, History, etc. cannot be an accident, but a fruit of a systematic and thorough work in regular classes, in groups of additional classes


POVIJEST OŠ SPINUT

 

Osnovna škola „Spinut“ (IX. Osnovna škola, kasnije „Ruđer Bošković“) u Splitu počela je s radom 1954/55. školske godine, u istoj školskoj zgradi s eksperimentalnom školom, s ciljem da postane vježbaonica Više pedagoške škole, kasnije Pedagoške akademije i danas Fakulteta prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja.

 

Formirana kao Vježbaonica, s posebnim statusom u pogledu izbora nastavnog kadra, služila je kao didaktičko-pedagoški praktikum studentima nastavničkih studija. Tragovi zajedničkog rada nastavnika ove škole, profesora, studenata i učenika vidljivi su i danas. Nezaboravni su nastavnici ove škole dugogodišnji vanjski suradnici Fakulteta.

 

Zgrada je namjenski građena za školsku ustanovu, funkcionalna za vizuru ondašnje škole. Jedna je od rijetkih škola koja ima dvorana za tjelesni odgoj, školsko igralište, uredan okoliš. Uz mnogobrojne adaptacije i prilagođavanja različitim pedagoškim zahtjevima (specijalizirane učionice (1968), laboratorij, foto kabinet, radionica za  tehničku kulturu (1964), centralno grijanje (1973), cjelodnevni boravak (1975), biblioteka, izolacija podrumskih prostora, uređenje upravnog trakta, generalna rekonstrukcija (1982), informatizacija (1993),…) nastojalo se urediti prostor koji će svojom funkcionalnošću zadovoljiti organizacione promjene i stvoriti povoljne uvjete za efektivan rad učenika i nastavnika.

 

Škola uvažava društveno-povijesno i pedagoško naslijeđe, gradeći u isto vrijeme, u kreativno-kritičkom odnosu spram nasljeđivanju, nove pristupe, koncepte, rješenja. Uz svu transformaciju zatečenog, ona gradi, razgrađuje nove vidove svojeg organiziranja tj. stvaranja uvjeta da bude djelotvornija, učinkovitija u smislu intenzivnih promjena. Organizacijom se otvaraju mogućnosti i oslobađaju nove inicijative za kreativan i inovativan pedagoški proces.

 

Uzastopnim vrlo visokim rezultatima u društvenom vrednovanjem rada škola je nagrađena prestižnom Nagradom grada Splita, kao i jedna njena djelatnica (Mirja Dvornik). Zahtjevi i interesi djece te želje roditelja traže nadopunjavanje, ponegdje proširivanje i prilagođavanje nastavnih programa. Škola je u svojoj organizaciji respektirala ove potrebe, pa zato uzastopno osvajanje nagrada na mnogobrojnim natjecanjima „Znanost mladima“ u matematici, fizici, biologiji, kemiji, povijesti,…, nije moglo biti slučajno nego je to plod sustavnog i temeljnog rada u nastavi i skupinama dodatne nastave i izvannastavnih aktivnosti. Rad je u školi nudio različite aktivnosti, tako da je tijekom jedne školske godine radilo i do pedeset sekcija.

 

U povijesnom pregledu bilo bi neoprostivo ne spomenuti uspjehe učenika u različitim smotrama (literarne, dramske, novinarske, zborno pjevanje, folklorne skupine, zemljopis, ekologija), tehničke kulture (automototehnika, radio-tehnika, prometna tehnika, foto-tehnika, maketari, jedriličari, informatičari,…).Mnogobrojne nagrade i priznanja raznih dječjih časopisa, Lidrano, na natjecanjima različitih razina priznanje  su školi i nastavnicima koji su u pripreme učenika uložili mnogo vremena, strpljenja i pedagoškog rada.

 

Razredna nastava je integrativno organizirana s velikom slobodnom kreiranju sadržaja i oblika izvođenja pedagoškog rada. Timski rad (rad u parovima nastavnika) se pokazivao vrlo uspješnim, a postoje i naznake o užoj specijalizaciji timova nastavnika. Produženi boravak (1.-3.-razred) zadovoljava pedagoško- socijalne kriterije mada uvjeti rada prisiljavaju ovaj ideal prilagođavati pragmatičnijim organizacijom rješenjima. U višim razredima nastavu izvode nastavnici specijalisti – stručnjaci u svojim predmetima (profesor, nastavnici) u razrednim odjelima koji broje, prosječno 25 učenika. Sva je nastava stručno zastupljena, a podaci o školskom uspjehu učenika govore o kvaliteti realizacije postavljenih zadataka.

 

U školi se njeguju odnosi puni podrške učenikovim nastojanjima za konstruktivno učenje, odmjeren nastavni zahtjevi (uvažavanje individualnih potreba, interesa i sposobnosti), rad na unutarnjoj motivaciji, društvenoj i etičkoj dimenziji procesa učenja.

Poboljšanje školstva ovisi o nastavnikovu osjećaju za zajedništvo, za međusobnu suradnju, o uvjetima koji će nastavniku omogućiti da se upuste u rizik koji nosi svaka promjena, da priznaju  svoje pogreške i da uče na njima. Kolektiv ove škole spreman je na ulaganje dodatnoga napora kako bi naša nova škola što uspješnije ostvarila svoju zadaću.

Erasmus +
SPINUT ONLINE
OGLASNA PLOČA
Poduženi boravak

      

     Program produženog boravka

Pilot projekt

e-Dnevnik

BIBLIOTEKA
60. godina škole
Prometna učilica

 
VJEŽBAONICA
Jelovnik

 

PRODUŽENI   BORAVAK

 

Troškovi prehrane za

ručak iznose 17 kn/dan

za učenike koji žele

koristiti usluge

školske kuhinje.

Priloženi dokumenti:
Jelovnik sk god 2018 2019.doc

SafetyNet

  

        Znaš li se zaštititi

              na internetu

Brojač posjeta
Ispis statistike od 7. 11. 2010.

Ukupno: 596267
CMS za škole logo
Osnovna škola "Spinut" Split / Teslina 12, HR-21000 Split / os-spinut-st.skole.hr / ured@os-spinut-st.skole.hr
preskoči na navigaciju